Regulamin

 1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, działająca pod marką G’zox na podstawie upoważnienia właściciela marki, firmy Soft99 Corporation z Osaki w Japonii, świadczy usługi w imieniu i na rzecz NOWY SAMOCHÓD S.A.
 2. Myjnia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 21.00, w niedziele od 10.00 do 20.00
 3. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów mogących wjechać na parking C.H. Kupiec Poznański oraz motocyklom, quadom i skuterom wodnym.
 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Podane ceny są cenami brutto.
 5. Płatność za usługę następuje bezpośrednio po jej wykonaniu, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta płatnicza) w biurze myjni. Klienci flotowi mogą otrzymać możliwość zapłaty przelewem pod warunkiem nawiązania odpowiedniej umowy.
 6. Usługi w myjni odpowiadają najwyższym standardom pielęgnacji pojazdów, opartym o 60 letnie doświadczenie japońskiej firmy soft99, której mamy zaszczyt być wyłącznym reprezentantem w Polsce.
 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia doradca myjni dokonuje oględzin pojazdu na podstawie inspekcji. W przypadku zauważenia przez niego lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, doradca myjni może odmówić wykonania usługi.
 8. Firma Nowy Samochód S.A. ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach myjni.
 9. Po uiszczeniu zapłaty, odbiorze pojazdu na parkingu i opuszczeniu parkingu przez pojazd, reklamacji nie uwzględnia się.
 10. Zlecenie doradcy myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.myjniagzox.pl i www.myjniakupiecpoznanski.pl lub w biurze myjni.
 12. Nowy Samochód S.A. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w samochodzie rzeczy wartościowe i gotówkę (sugerujemy pozostawienie tych przedmiotów w biurze myjni).
 13. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.
 14. Nowy Samochód S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody (dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastików, uszkodzone wkłady lusterek etc.).
 15. Klient powinien poinformować kierownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych by uniknąć ich odkształcenia.
 16. Klient zobowiązany jest przekazać kluczyki od samochodu tylko i wyłącznie doradcy myjni, po odebraniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie samochodu do pielęgnacji.